Welkom op de site waar u alle informatie kan terugvinden rond SPUIWATER.       


Onder 'Spuiwater' worden de producteigenschappen meegegeven, de wetgeving rond het gebruik van het product,... en nog veel meer.


Het rekenblad is een hulpmiddel voor wie op dit moment overweegt om te investeren in het gebruik van spuiwater en wil weten in hoeverre dit rendabel is. Het geeft u de mogelijkheid om verschillende scenario's uit te testen! 
1) zuiver aanwenden of opmengen met urean?
2) machine aankopen via machine-ring of individueel?
3) spuiwater aanwenden bij maïs of ook bij andere teelten?
4) ...

Het tabblad 'Vraag en aanbod' moet de spuiwaterproducent en -gebruiker dichter bij elkaar brengen. Als u graag als spuiwaterproducent of -gebruiker wil vermeld worden, stuur dan uw contactgegevens door naar info@vcm-mestverwerking.be  


Onder 'Studiedagen' worden de powerpoints ter beschikking gesteld van de voorbije studiedagen. Aankondigingen van infomomenten kan u hier terugvinden. 

Onder 'Publicaties' worden de recentste artikels geplaatst. Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren! Mail naar info@vcm-mestverwerking.be of bel 050/ 40 72 02
De rekentool is een initiatief in het kader van het MIP3-project 'Nutricycle - Groene kunstmest uit mest en digestaat' 

Het onderzoek in dit project is toegespitst op de recuperatie van nutriënten uit mest en digestaat en hun hergebruik als groene kunstmeststofvervangers, en past bijgevolg binnen de Cradle to Cradle-filosofie. Dit draagt bij tot de duurzame ontwikkeling van industriële veehouderij en biovergisting als hernieuwbare (energie)technologie in Vlaanderen. In de eerste plaats heeft het project een techologische invalshoek, maar men heeft ook aandacht voor het wettelijk kader en de vermarkting.

Startpagina MIP, Supporting the green economy